บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ไฟล์แนบ : ที่ ศธ 04010/ว568

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อสื่อได้ที่

เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web

 

แสดงความคิดเห็น