ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ราชกิจจานุเบกษา 6 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :: เฟซบุ๊กแฟนเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา

แสดงความคิดเห็น