fbpx

ประกาศผลสอบ O-net ป.6 ปี 62

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 329
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 84
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศผลสอบ O-net ป.6 ปี 62 จากสทศ. 

คะแนนรายบุคคล คลิก

คะแนนโรงเรียน คลิก


ลิงค์ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล  สำรอง

ตรวจคะแนนO-netตัวตนเองมีลิงค์
ตรวจคะแนนO-netตัวตนเอง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 84
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น