ประกาศมีผลแล้ว !! กม.จริยธรรมข้าราชการ ต้องประพฤติปฏิบัติ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พ.ร.บ. จริยธรรมข้าราชการ ฉบับนี้ มีผลแล้ว !! เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตราฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

Download

แหล่งที่มา :: ราชกิจจานุเบกษา

แสดงความคิดเห็น