พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

Spread the love
  •  
  • 12
  •  
  •  
  •  

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

แหล่งที่มา :: กระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความคิดเห็น