พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 มีใจความดังนี้

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แสดงความคิดเห็น