fbpx

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 331
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 มีใจความดังนี้

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Advertisements

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น