มาแล้ว คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

          มาแล้ว คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดกรองนักเรียนยากจน ในภาคเรียนที่ 2/2561

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หรือดาวน์โหลดที่ https://cct.thaieduforall.org

 

 

ขอขอบคุณ : เพจการคัดกรองนักเรียนยากจน

แสดงความคิดเห็น