fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เอกสารธุรการ งานที่ครูต้องรู้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูประถมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เอกสารยืมเงิน เมื่อต้องไปอบรม

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5)

รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น