fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ปี 2562>

อัพเดท 11-12-61

ชั้น
ข้อสอบปี
 
ป1
แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
ป.3<NT>
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555
 
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
 
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
 
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558
 
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ<สำหรับสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน>
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ<สำหรับสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน>
 
รวมข้อสอบ สสวท
*ข้อสอบ สสวท
ป.6<O-NET>
ข้อสอบ ONET 2553
 
ข้อสอบ ONET 2554
 
ข้อสอบ ONET 2555
 
ข้อสอบ ONET 2556
 
ข้อสอบ ONET 2557
 
ข้อสอบ ONET 2558
 
ข้อสอบ ONET 2559
 
ข้อสอบ ONET 2560
 
ม.3<o-net>
รอการอัพเดท
 
ม.6<o-net>
รอการอัพเดท
 
 
Comments
Loading...