fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

รวมแผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3

รวมแผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3

ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์เลยค่ะสำหรับแผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3

วิทยาศาสตร์ป.1_ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ป.1_ภาคเรียนที่ 2

วิทยาศาสตร์ป.2_ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ป.2_ภาคเรียนที่ 2

วิทยาศาสตร์ป.3_ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ป.3_ภาคเรียนที่2

วิทยาศาสตร์ป.4_ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ป.4_ภาคเรียนที่ 2

วิทยาศาสตร์ป.5_ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ป.5_ภาคเรียนที่2

วิทยาศาสตร์ป.6_ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ป.6_ภาคเรียนที่ 2

วิทยาศาสตร์ม.1_ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ม.1_ภาคเรียนที่ 2

วิทยาศาสตร์ม.2_ภาคเรียนที่2

วิทยาศาสตร์ม.3_ภาคเรียนที่1

วิทยาศาสตร์ม.3_ภาคเรียนที่ 2

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/

Comments
Loading...