รวมแผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระสังคม ระดับชั้น ป.1-ม.2

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

รวมแผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระสังคม ระดับชั้น ป.1-ม.2

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์เลยค่ะ

สังคมศึกษา_ป.1 ภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา_ป.2 ภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา_ป.3 

สังคมศึกษา_ป.4

สังคมศึกษา_ป.5

สังคมศึกษา_ป.6

ประวัติศาสตร์_ม1 ภาคเรียนที่ 1

ประวัติศาสตร์_ม2 ภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา_ม2 ภาคเรียนที่ 1

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com

แสดงความคิดเห็น