fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

รวมไว้ที่นี่!! คลังข้อสอบสพฐ.

Spread the love
  •  
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ขออนุญาตนำข้อสอบ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำขึ้น ในระบบคลังข้อสอบมาตรฐานมาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของเราครับ ซึ่ง ข้อสอบที่ สพฐ. ได้จัดทำขึ้นนั้น ประกอบด้วย

1. แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. แบบทดสอบข้อสอบมาตราฐานกลาง

3. แบบทดสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA

4. แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5. แบบทดสอบคุณลักษณะ

6. แบบทดสอบมาตราฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา

ซึ่ง ณ ขณะนี้ แบบทดสอบที่สามารถดาวน์โหลด มีอยู่ 3 รายการดังนี้ครับ

 

1. แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. แบบทดสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA

3. แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในส่วนอีก 3 รายการที่เหลือต้องรอให้ สพฐ. ทำการอัพเดตข้อมูลครับ ถ้ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจะรีบรายงานให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ

ขอบคุณที่มา : สทศ.สพฐ.

Comments
Loading...