fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

รับสมัคร ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ
ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 เมษายน 2562

ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

อ่านรายละเอียดโครงการ  คุณสมบัติผู้สมัคร และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  https://bit.ly/CoreTeacher

ขอขอบคุณข้อมูล จาก http://pd.ipst.ac.th/?p=3691


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น