fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ ได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ที่มา : พราชกิจจานุเบกษา


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น