พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ ได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ที่มา : พราชกิจจานุเบกษา

แสดงความคิดเห็น