fbpx

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 154
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

          เนื่องจากการปรับปรุงระบบตำแหน่งระดับตำแหน่งและบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหลายประเภท ประกอบกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลานานแล้ว จึงมีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ตามในวันที่ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยปรับปรุงจากบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ รวมถึงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 


พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.moe.go.th

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น