สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ

(ร่าง) สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ สำหรับ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครูพิเศษ บุคลากร สังกัดวิทยาลัย สอศ.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

(ร่าง) สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ สำหรับ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครูพิเศษ บุคลากร สังกัดวิทยาลัย สอศ.  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ “กรมอาชีวศึกษา” (เดิม) เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกัน เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง ผลิตบุคลากรสายอาชีพที่เชียวชาญ ชำนาญงาน เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยรองรับการศึกษาขั้นสูงระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาในนโยบายใหม่นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง
 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 แห่ง

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับชั้น ตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

72 สาขา เปิดรับครูผู้ช่วย อาชีวะ 2562

Download

 

สาขาขาดแคลนโดยไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพ สอศ.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :: เฟซบุ๊กแฟนเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา

แสดงความคิดเห็น