fbpx

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 329
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

วันประถมศึกษาแห่งชาติ เป็น วันที่นึกถึงบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ที่มีต่อการเล่าเรียนของไทย

ภูมิหลังวันประถมศึกษาแห่งชาติ

เมืองไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มองเห็นจุดสำคัญของการเรียนรู้มองเห็นได้จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งขึ้นสถานศึกษาหลวงสำหรับราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วัดมหรรณพาราม ถัดมาในปีพุทธศักราช2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ยี่ห้อพ.ร.บ.ประถมศึกษา พุทธศักราช2464 ขึ้น เพื่อกำหนดให้เด็กที่แก่ 7ปี บริบูรณ์ทุกคนจำต้องเรียนหนังสืออยู่ในสถานศึกษาจนกระทั่งอายุครบ 14ปี บริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน นับเป็นการเริ่มการเล่าเรียนภาคบังคับในระดับประถมศึกษา โดยพ.ร.บ.ประถมศึกษานี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ เดือนตุลาคม พุทธศักราช2464

โดยเหตุนี้กระทรวงเล่าเรียนก็เลยได้กำหนดให้วันที่ ต.ค.ของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ และก็ได้จัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติเสมอๆมาตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2491-2509 ถัดมาโรงเรียนประถมศึกษาได้ถูกโอนไปขึ้นตรงต่อหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จากนั้นมางานวันประถมศึกษาแห่งชาติก็เลยเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น วันศึกษาเล่าเรียนประชาบาล

ถัดมาในวันที่ เดือนตุลาคม พุทธศักราช2523 ได้ก่อตั้งที่ทำการคณะกรรมการประถมศึกษาขึ้น ก็เลยได้โอนโรงเรียนประชาบาลกลับมาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเรียน การจัดงานวันศึกษาเล่าเรียนประชาบาลก็เลยสิ้นสุดลงแล้วก็กลับมาจัดวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงจากวันที่ เดือนตุลาคม มาเป็นวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันเหมือนวันสิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6แทน เป็นวันจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อนึกถึงบุญคุณที่ได้ทรงวางรากฐานให้กับการศึกษาเล่าเรียนของชาติ เนื่องมาจากท่านทรงเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนการประถมศึกษาแล้วก็พระราชทานยี่ห้อพ.ร.บ. ทั้งยังเป็นการสรรเสริญท่านในครั้งเดียวกันกับวันพระอินทร์ที่ตรงกับวันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี


เป้าหมายของวันประถมศึกษาแห่งชาติ

1.เพื่อเชิดชูพระเกียรติและก็นึกถึงบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานการเรียนของไทย

2.เพื่อเผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจงานด้านประถมศึกษา แก่คนที่พอใจ จนกระทั่งนำมาซึ่งการพัฒนาจากการเรียนการสอน

3.เพื่อปลูกฝัง แล้วก็ให้กำเนิดความร่วมแรงร่วมใจจากประชากรตลอดจนส่วนที่เกี่ยวพันให้ด้วยกันเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับในการจัดแจงประถมศึกษา

4.เพื่อผลักดันวิชาความรู้และก็ความชำนาญของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา

5.เพื่อสนับสนุนให้มีการเรียน การสอนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

 

กิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติวันประถมศึกษาแห่งชาติ

1. จัดเผยแพร่นิทรรศการต่างๆโดยเผยแพร่พระเกียรติเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระงกุฏเกล้าเจ้า ที่มีต่อแวดวงศึกษาเล่าเรียนไทย

2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ แสดงเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของการประถมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนไทย

3. จัดงานกิจกรรมด้านวิชาการเสริมวิชาความรู้และก็ความสามารถด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ เด็กนักเรียนรวมถึงจัดสัมมนาแล้วก็การประชุมในประเด็นที่เกี่ยวพันกับการเรียน เพื่อด้วยกันปรับปรุงแวดวงเล่าเรียนไทยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

 

การศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในประเทศซะก่อน สำหรับการช่วยเหลือกันความก้าวหน้าเรียนรู้ให้เจริญรุ่งเรือง ก็เลยกำหนดให้วันที่ 25 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติเพื่ปลูกจิตสำนักของประชากรให้ตระหนักถึงจุดสำคัญของการเรียน แล้วก็เพื่อนึกถึงบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทีมีต่อการเรียนรู้ไทย


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น