fbpx

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 11

วันนี้ ครูประถม มีโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยให้คุณครูใช้วิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพข้อสอบคุณครู โดยโปรแกรมนี้ต้อง ขอขอบคุณ อาจารย์ภคนันต์  ทองคำ จากโรงเรียนปรินสรอยส์วิทยาลัย ที่พัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับครูทุกคน

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก

 

 

แสดงความคิดเห็น