fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5)

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ตัวอย่าง แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ม.1

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ม.2

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ม.3

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ม.4

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ม.5

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ม.6

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5เลือกเสรี

แหล่งที่มา :: http://www.thkschool.com/

ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูประถมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น