fbpx

สพฐ.เร่งอบรมแก้สอนไม่ตรงวุฒิ แก้ปัญหา ครูประถม-มัธยมขาดกว่า 4 หมื่นตำแหน่ง

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 430
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อีกสิบปีประเทศไทยจะประสบปัญหาขาดครูประถม เพราะจะมีครูประถมเกษียนว่า 2 หมื่นคน  รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการเร่ง จัดโครงการอบรมพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั่วประเทศ 33 แห่ง เพื่อเพิ่มจำนวนครูประถม

  ร.ร.ประถม-มัธยมขาดครูทั่วประเทศกว่า 4 หมื่นคน สาขาวิทย์-คณิต-อังกฤษมากที่สุด เผยอีก 10 ปี ครูประถมเกษียณสูงสุด 2.8 หมื่นคน รองลงมาครูภาษาไทย-บริหารการศึกษา-สังคม-พื้นฐานอาชีพฯ
จากกรณีที่นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุว่าปัจจุบันทั่วประเทศขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ 3.2 หมื่นคน โดยอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีครูเกษียณอายุราชการอีกเกือบ 2 แสนคน ส่งผลให้ขาดครูเพิ่มทุกสาขา ขณะที่ศธ.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบโครงการสร้างอาจารย์มหาวิทยาลัยและโครงการครูพันธุ์ใหม่ วงเงิน 9 พันล้านบาทนั้น
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายชินภัทร ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ขาดแคลนครูประมาณกว่า 40,000 คนส่วนใหญ่จะขาดแคลนในสาขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มากที่สุด จากการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 10 ปีข้างหน้า ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2562 พบว่าจะมีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 192,285 คน โดยในปีงบฯ 2553 เกษียณ 6,424 คน และปี 2554 เกษียณ 8,422 คน อย่างไรก็ตาม การที่ สพฐ.ได้รับอัตราเกษียณคืนมา 100% นั้น ช่วยทำให้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ได้มีปัญหามากขึ้นและยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)หลายแห่งจัดสรรอัตรามาช่วยสอนได้
รายงานข่าวจาก สพฐ.แจ้งว่า สำหรับข้อมูลของข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในอีก10 ปี แบ่งเป็นสาขาวิชาต่างๆ อาทิ ครูประถมศึกษา 28,721 คน ครูภาษาไทย 28,578 คนบริหารการศึกษา 22,549 คน สังคมศึกษา22,106 คน การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี19,802 คน คณิตศาสตร์ 16,949 คนวิทยาศาสตร์ 15,502 คน สุขศึกษา/พลศึกษา12,181 คน ภาษาต่างประเทศ 11,781 คน และครูศิลปะ 6,098 คน นอกจากนี้ ยังพบว่าครูที่สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.นั้น สอนไม่ตรงวิชาเอกประมาณ 26,396 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาฟิสิกส์ 1,342 คน เคมี 1,400 คน ชีววิทยา 2,027 คน คณิตศาสตร์ 8,724 คน คอมพิวเตอร์ 5,454 คน และภาษาอังกฤษ 7,449 คน ขณะที่มีครูสอนตรงตามวิชาเอกมี 57,963 คน
แหล่งข่าวใน สพฐ.กล่าวว่า ในการแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิการศึกษานั้น ในปีที่ผ่านมาสพฐ.ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั่วประเทศ 33 แห่ง มีครูสอนไม่ตรงวุฒิ 4,348 คนเข้าร่วมโครงการพัฒนา จากเป้าหมายที่ตั้งไว้6,000 คน สาเหตุที่ข้าราชการครูเข้าร่วมไม่ครบเพราะบางส่วนอาจอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก แต่ สพฐ.จะดำเนินการอบรมในโครงการดังกล่าวต่อในระยะที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูที่สอนไม่ตรงวุฒิได้มาอบรมพัฒนาทั้งนี้ ข้าราชการครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ และรับการอบรมจะมาจากโรงเรียนขยายโอกาสในระดับมัธยมต้น และเป็นครูที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ในปี 2553 มีข้าราชการครู ในสังกัด สพฐ.เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่รีไทร์ 12,800 ราย สาเหตุหลัก ได้แก่ 1.อายุราชการเหลือไม่กี่ปี และทำงานมานานแล้วต้องการเปิดโอกาสให้บรรจุคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน 2.ต้องการไปประกอบอาชีพอื่น ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการครูที่รับราชการตั้งแต่อายุน้อย และอยากไปทำงานหรือประกอบอาชีพอื่นและ 3.ปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถทำงานสอนได้เนื่องจากเป็นโรคร้ายแรง เช่น เป็นโรคมะเร็งสำหรับโครงการเออร์ลี่ฯ ในปี 2554 นั้นสพฐ.กำลังเร่งสำรวจ โดยให้ข้าราชการครูแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ โดย สพฐ.ได้รับจัดสรรอัตรามา 13,000 ราย
“ข้าราชการครูที่จะเข้าโครงการเออร์ลี่ฯได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 50 ปี และต้องมีเหตุผลที่จำเป็นในการขอเออร์ลี่ฯ รวมทั้งต้องดูสาขาที่เออร์ลี่ฯ ด้วยว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนหรือไม่” นายเสน่ห์กล่าว
ที่รัฐสภา น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ ส.ส.ลพบุรีพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ….แถลงภายหลังการประชุม กมธ.ว่า ที่ประชุมมีมติให้นายชินวรณ์บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธานกมธ.ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายสำคัญจึงจะพยายามเร่งพิจารณาให้เสร็จเพื่อให้เงินเดือนครูมีผลในวันที่ 1 เมษายน จะได้ทันต่อการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการทั่วประเทศ โดยนัดประชุมสัปดาห์หน้าในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์นี้จากนั้นจะเสนอกลับไปให้สภาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 คาดว่าจะพิจารณาเสร็จทันภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในวันที่20 มีนาคม

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Advertisements

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น