สมเด็จพระเทพฯ ทรงชี้ไม่มีเทคโนโลยีใดแทนที่ครูได้ ในงาน สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 - ครูประถม.คอม