สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint

การตั้งค่าเมื่อสัมผัสกับเมาท์

1.เลือกวัตถุ –> แทรก –> การกระทำ

2.เลือกเมาส์อยู่เหนือ –> ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ –> เลือก…..สไลด์ที่ต้องการ

ตัวอย่าง

 

ขอขอบคุณ YouTube Chanel นายวิชญ์พล ขัติยนนท์

A Devereaux   

Presentation Skill

ClassicMovies501

Eko Timo

 

แสดงความคิดเห็น