fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการ ECaP และ CSEd ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำหรับครูประถมที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 นี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 Early Childhood and Primary Science Mathematics and Technology Education (ECaP) และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ Compulsory Science Education Conference (CSEd) หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ” วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพ ฯ

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีคุณภาพในด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลเพื่อพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดอาชีพในอนาคต

ดูรายละเอียดได้ที่ k-9scied.ipst.ac.th และ IPST Thailand

ลงทะเบียน reg.ipst.ac.th

กำหนดการ

ที่มา: สสวท.


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

Get real time updates directly on you device, subscribe now.