fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

“ให้ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่โอนย้ายได้” แต่ต้องมีเหตุผลจำเป็น

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ให้ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่โอนย้ายได้” แต่ต้องมีเหตุผลจำเป็นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง ท้องถิ่น) ได้ประชุมพิจารณากรณีการขอให้ทบทวนเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นที่จะให้ข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ เมื่อผ่านการทดลองราชการแล้ว สามารถโอนย้ายได้

ในที่ประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ได้ประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว เห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เมื่อพ้นทดลองแล้ว หากกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.จังหวัด อาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายในกลุ่มภาค/เขต ที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้เท่านั้น

โดยก กลาง ท้องถิ่น มอบให้ฝ่ายเลขานุการ นำหลักการดังกล่าวเสนอ คณะอนุกรรมฯ พิจารณาอีกครั้ง เพื่อพิจารณาในการกำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งในการขอโอนย้าย และให้เสนอ ก กลาง พิจารณาอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2561

ดังนั้นในระหว่างนี้ เหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งในการขอโอนย้าย คือ เหตุผลใด ต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น สะท้อนไปยังคณะอนุกรรมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา :: http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,66787.0.html

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...