fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วน ประกาศสอบครูกรณีพิเศษ ปี62 สังกัด สพฐ.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

 สวัสดีค่ะ เป็นข่าวด่วนสำหรับการเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สำหรับปี 2562 นี้

รายละเอียดคร่าวๆคือจะประกาศการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 และรับการคัดเลือกในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ถึงวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

สำหรับการประเมินประวัติและผลงานระหว่างวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 และวันศุกร์ไม่ใช่ค่ะถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

การสอบข้อเขียนนั้นจะแบ่งเป็นการสอบ

2 ส่วนคือภาค ก และ ภาค ข

ภาคกจะประกอบไปด้วยความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ภาคข จะประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ซึ่งจะสอบในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมพศ 2562

 

การสัมภาษณ์จะมีในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 

และจะประกาศภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562


รายละเอียดเพิ่มเติมครูประถมได้หามาให้ทุกท่านแล้วเป็นรายละเอียดคร่าวๆเป็นปฏิทินและวิธีการสอบแข่งขันซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนน 100 คะแนนทั้งภาคกและภาคข

วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ตารางสอบแข่งขันการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ 2562

 

ตามที่จะได้แจ้งไว้ข้างต้นนะคะสำหรับภาคกนั้นจะประกอบไปด้วยวิชาความรู้ 50 คะแนนวิชาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 50 คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนนเป็นวิชาภาคก

สำหรับภาคขอนั้นจะประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 50 คะแนนและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 50 คะแนนรวมเป็น 100 คะแนน

สำหรับภาคคอนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือประวัติและผลงานซึ่งได้รับการ รองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา

และสุดท้ายคือคะแนนสัมภาษณ์ 50 คะแนนรวมเป็นทั้งหมด 100 คะแนนคือภาคค

 

ท้ายนี้ครูประถมขอบคุณสำหรับที่ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมทางเว็บไซต์เว็บไซต์จะนำเสนอข่าวสารที่ชัดเจนและมีสาระหากผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง จาก https://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2378&fbclid=IwAR20bPuVOfnRCILCxmdDsvNUE-5jdYwjTHHlugCPfCqnPDHpvN3HY0CSJ1g

จากติวเตอร์บนเฟสบุ๊คด้วยค่ะ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น