fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบเข้มข้น

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีเพื่อให้เด็กนักเรียนของคุณครูประถมได้เรียนรู้ในด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์และเขตพื้นที่การศึกษาในการฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ว่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบ คำสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมิน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขอขอบคุณคณะด าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการนำไปใช้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 2562

Loader
Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [5.78 MB]


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น