fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เทคนิควิธี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

          ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ต้องยอมรับการอ่านหนังสือนั้น ช่วยเปิดโลกให้กว้างขึ้น จะการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้น ทำให้ไม่ต้องพกหนังสือเล่มหนา ๆ แต่ก็สามารถอ่านหนังสือได้เช่นเดียวกัน วันนี้ Krupatom.com มีหนังสือดีๆ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้มาฝากกันค่ะ

          เอกสารเผยแพร่ เรื่อง เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง  คลิก

คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง คลิก

การคิดขั้นพื้นฐาน คลิก

การคิดขั้นสูง คลิก

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย คลิก

การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คลิก

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คลิก

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คลิก

ใฝ่เรียนรู้ คลิก

ใฝ่ดี คลิก

ทักษะชีวิต คลิก

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน คลิก

 

ขอขอบคุณ รักครูดอทคอม


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น