สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Spread the love
  •  
  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  

สื่อการเรียนการสอน มีวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ smile ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ smile ประถมศึกษาปีที่ 6 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น