fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  

สื่อการเรียนการสอน มีวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ smile ประถมศึกษาปีที่ 6 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ smile ประถมศึกษาปีที่ 6 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น