fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

สื่อการเรียนการสอนวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา  ทัศนศิลป์ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ Access มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ Team Up มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน เศรษฐศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน หน้าที่พลเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อการเรียนการสอน สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก akson.com มา ณ โอกาสนี้

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

Get real time updates directly on you device, subscribe now.