fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทย (วรรณคดี) ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ทัศนศิลป์ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) มัธยมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ Upstream มัธยมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ขอขอบคุณ akson.com

Comments
Loading...