สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน วิชาวิชาสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ smile ประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น