fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทย (วรรณคดี) ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ทัศนศิลป์ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในอนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) มัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ Upstream มัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอขอบคุณ akson.com

 

Comments
Loading...