fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สื่อการเรียนการสอน วิชา ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล พระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนการสอน ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนการสอน เศรษฐศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนการสอน หน้าที่พลเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์สากล มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ขอขอบคุณ akson.com

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น