fbpx

สื่อ และแผนจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 329
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

          Krupatom ขอนำข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ซึ่งคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำไปเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ได้ รายการไฟล์เอกสาร

 

แผนการจัดประสบการณ์ 2560 เด็ก 3 ปี เทอม 1

แผนการจัดประสบการณ์ 2560 เด็ก 3 ปี เทอม 2

แผนการจัดประสบการณ์ 2 ปี

แผน 2 ขวบ เทอม 1 แผน 1-20 สัปดาห์

แผน 2 ขวบ เทอม 2 แผน 21-48 สัปดาห์

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี)

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-6 ปี)

คู่มือหลักสูตรปฐมวัย อายุ 3-6 ปี

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

แผนการศึกษาแห่งชาติ

แผนการสอน หลักสูตร 60 ฉบับเต็ม อ.1-3

แผนประสบการณ์ + สื่อ ตามหลักสูตร ปฐมวัย 2560

ขอบคุณข้อมูลจากผู้รวบรวม

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น