ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ หลังจากที่นักเรียนได้ชมสื่อทุกครั้ง อย่าลืมบันทึกส่งความรู้ที่ได้รับทุกครั้งเพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดของเรา

สิ่งที่นักเรียนต้องบันทึกส่งครู

1.ความรู้จากการชมสื่อ

2.การนำเอาไปใช้ในชีวิต

 

 

แสดงความคิดเห็น