หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Active Learning  และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0. สามารถศึกษาและเรียนรู้ในอนาคตได้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

คำชี้แจง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Story

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เลี้ยงปูนิ่ม

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การคาดคะเนระยะทางและความสูง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ดนตรีน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สร้างสรรค์ภาพกราฟิก

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านอุ๊ยขาดน้ำ

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มารู้จักจังหวะการอ่านโตเพลงไทยแสนง่าย 

แหล่งที่มา ::  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

แสดงความคิดเห็น