fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

หมอธีสั่งก.ค.ศ.แก้ไข Log book และกฎเกณฑ์การประเมินครู

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

           เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยข้อมูลผ่าย OBECLINE เกี่ยวกับความคิดเห็นของ รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องการทำ Log book ผ่านโปรแกรม และแก้ไขเรื่องกฎเกณฑ์การประเมินครูต่าง ๆ

          ตามที่ข้าราชการครูได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำ Log bookผ่านโปรแกรม ในรูปแบบและวิธีการที่กำหนดในปัจจุบัน รวมทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกอบรมบรรยายเรื่องการทำเอกสารในการทำ PLC ซึ่งสร้างความยุ่งยาก สับสน และเพิ่มภาระให้แก่ครู และไม่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติปกติตามภาระงานของครู ทางรมว.ศธ.  และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบแล้ว และสั่งให้มีการแก้ไขโดยด่วน  โดยได้สั่งการให้ทางกคศ. หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเรื่องกฎเกณฑ์การประเมินครูต่าง ๆ รวมถึงเรื่อง Log book ด้วย ให้เสร็จในการประชุมครั้งหน้า

ขอขอบคุณ : www.kruupdate.com


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น