fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

หมอธี สั่งยกเลิก Logbook ยื่นเลื่อนวิทยฐานะ  

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

          จากกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน หรือ Log book สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เพื่อประกอบการเสนอขอให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด สร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระแก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ

          ดังนั้น นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีคำสั่งไปยัง ก.ค.ศ. ให้ยกเลิกการกรอก Logbook อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับครู

          น.ส. อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า โดยหลักการเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา มองว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นอุปสรรค กระทบต่อการทำงาน ก.ค.ศ. ก็พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานราบรื่น  โดยจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญการพัฒนานโยบายและระบบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธานพิจารณายกเลิก วันที่ 26 ธันวาคม  ทั้งนี้หากมีการยกเลิกการกรอก Logbook จะใช้วิธีการใดแทนนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป รวมถึงต้องรอดูว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. จะมีข้อเสนอแนะอย่างไร่ เพื่อนำมาปรับให้เหมาะสม ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

 

ขอขอบคุณ : https://www.matichon.co.th

 

Comments
Loading...