ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา จากโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ตัวอย่างหลักสูตรนี้ ครูประถม ขอขอบคุณโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2 ที่จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อีกทั้งตัวหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขและยังสามารถนำไปใช้ในแนวทางการประยุกต์ใช้ได้สืบไป

หลักสูตรสถานศึกษาปี 2562

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้ ::

แหล่งที่มา : โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2

แสดงความคิดเห็น