หลักสูตร สถานศึกษา 2561 ร.ร. บ.ค.พ.1

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ดาวน์โหลดข้อมูล หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 

>>>คลิก

ส่งข้อมูล

 

*ส่งไฟล์หลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง Google form
*คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาอยู่ในไฟล์เดียวกัน
*แยกไฟล์รายวิชาเป็นระดับชั้นละ 1 รายวิชา
*ตั้งชื่อไฟล์ รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมทั้งระดับชั้น เช่น ม1-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพละศึกษา

สังคมฯ

วิทยาศาสตร์

ปฐมวัย

 

ตัวอย่าง 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น