fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู สพฐ ปี 2561

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

      วันนี้ krupatom ขอนำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาฝาก โดยมีองค์ประกอบดังนี้

     องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอก  ตามความจำเป็นของสถานศึกษา 

     องค์ประกอบที่ 2 ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงาน     

     องค์ประกอบที่ 3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบัน 

     องค์ประกอบที่ 4 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน       

     องค์ประกอบที่ 5 เหตุผลการขอย้าย      

     องค์ประกอบที่ 6 ความอาวุโสตามหลักวิชาการ 

     องค์ประกอบที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับย้าย 

รายละเอียดไฟล์

คำร้องขอย้าย

เอกสารประกอบคำร้อง

ไฟล์ปก PSD

 

ขอขอบคุณ คุณยอดรักษ์ วรรณศักดิ์เจริญ สำหรับไฟล์คำร้องขอย้ายด้วยค่ะ

Comments
Loading...