อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน พร้อมใบวุฒิบัตร

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เพื่อความปอดภัยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน คุณครูประถมจำต้องทำความเข้าใจในด้านนี้ให้ดี เพื่อหยุการบาดเจ็บแก่เด็กๆ ของคุณครูประถมเอง

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ และสามารถวางมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ

โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

โดยเข้าอบรมได้ที่: ลงทะเบียนสำหรับ ครู/บุคลากรทางการศึดษา และ ลงทะเบียนสำหรับ หน่วงงาน/บุคคลทั่วไป  หรือเข้าเว็บไซต์นั้น https://www.thaisafeschools.com/

ตัวอย่างใบวุฒิบัตร

แสดงความคิดเห็น