fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

อีก หนึ่ง ช่องทางกำลังใจ เข้าไปเพิ่มยอดวิว และกดไลค์ให้นักเรียน ประกวด สภาจำลอง

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจําลอง” ขึ้น และทาง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อง ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อัพผลงานขึ้นบน YouTube เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote สำหรับยอดวิวเข้าชมสูงสุด

นับคะแนนในระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2562

รวมส่งกำลังใจให้นักเรียนที่ประกวด ด้วยการเข้าไปชม กด like , comment , share ผลงานตาม link ที่แนบมานี้

https://www.youtube.com/watch?v=q3UDKSo0jYo

Comments
Loading...