fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  

เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62 ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นั้น

 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้แล้ว

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

Download [9.49 MB]

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

Get real time updates directly on you device, subscribe now.