fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

เช็คตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนสอบ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เช็คตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา

เอกสารข้อมูลตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  ซึ่งในเอกสารระบุชื่อ เป็นเอกสารนำเสนอ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยชื่อผู้นำเสนออยู่ในรูปภาพด้านล่าง จากรูปจะพบว่ามีอัตราว่างของ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ว่างถึง 7,347 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็น

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

  1. ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป. 3,662 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม. 218 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สศศ. 11 ตำแหน่ง

และมี ตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

  1. ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป. 1,981 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม. 1,307 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สศศ. 168 ตำแหน่ง

ปล. ตำแหน่งที่เห็นเป็นตำแหน่งในภาพรวมทั้งหมด ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งในการรับย้าย หรือบรรจุจากบัญชีที่ได้รับคัดเลือก

เช็คตำแหน่งว่าง

Comments
Loading...