fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

เตรียมความพร้อมกับการเข้าอบรม Google Certified Educator และ EduTech Thailand  เปิดติวและจัดสอบให้คุณครูทั่วประเทศ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คุณครูประถมเตรียมความพร้อมกับการเข้าอบรม Google Certified Educator ที่ทั่วโลกยอมรับ และ EduTech Thailand  เปิดติวและจัดสอบให้คุณครูทั่วประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน เพื่อสร้างความพร้อมในศตวรรษที่ 21
2. เปิดโอกาสให้คุณครูได้ยกระดับโปรไฟล์และสร้างความแตกต่างรวมทั้งจุดเด่นให้กับตนเองโดยการเป็น Google Certified Educator
3. คูปองสอบ Google Certified Educator ซึ่งสามารถสอบได้จนกว่าจะผ่านเวลา 1 ปี
4. เกียรติบัติ Google Certified Educator ที่รับรองจาก Google โดยตรง ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก
5. ต่อยอดไปสู่ Certified อื่นๆ ของ Google เช่น Google Certified Innovator , Google Certified Trainer เป็นต้น
6. สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ประเทศไทย

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ docs.google.com

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่: Google Office Thailand, Bangkok
ค่าลงทะเบียน: 1,950 บาท
(ท่านสามารถโอนค่าลงทะเบียนมาได้ที่บัญชี บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ธนาคารไทยพานิชย์ สาขา เอ็มควอเทียร์ 408-263049-3 แล้วอัพโหลดหลักฐานการโอนมาในฟอร์มนี้)

กรุณาส่งสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ก่อนเที่ยงคืน *รับจำนวนจำกัด

Comments
Loading...