fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:512

แชร์ไว้เลย!!! ลิงค์เข้าระบบ สมัครสอบครูผู้ช่วยก.ท.ม ปี 62

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

[sc name=”headercontact”]

ครูประถมจะแนะนำลิงค์สำหรับการสมัครครูผู้ช่วยกทม รายละเอียดด้านล่างด้านล่างอย่างนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมตัวสมัคร จึงได้จัดทำ Link เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสมัคร สอบครูผู้ช่วย ของกทมในปีนี้

เนื่องจากกำหนดการในการสมัครสอบครูผู้ช่วยกทมนั้นจะเริ่มสมัครในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นี้
คาดว่าระบบจะเปิดในช่วงเวลา เที่ยงคืนหรือ 00.00 น ของคืนวันที่ 13 นี้สำหรับท่านที่เตรียมตัวสมัครการเตรียมตัวสมัครก่อน งั้น จะทำให้ท่านได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขเอกสารได้ก่อนเสร็จรวดเร็วทำให้ในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยกทมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น

ลิงค์สมัครอยู่ด้านล่างค่ะเลื่อนลงไปล่างสุดเลย

ลิงค์สำรอง

ส่วนที่ 1 ส่วนรับสมัคร

 

 

คลิกที่นี่
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์รับสมัครสำรอง กรณี ระบบช้า

ลิงค์ตรวจสอบ คุณวุฒติรับรองคุณวุฒิ

 

หรือท่านจะเข้าระบบจากทางนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ

พรุ่งนี้ เปิดระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ บรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร
#สมัครออนไลน์ 14-20 พ.ย.2562

https://teacherbkk.thaijobjob.com

 

ครูประถม.คอม บทความนี้จะเป็นบทความที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครสอบครูผู้ช่วยกทมปี 62 นี้นะคะ

หากมีปัญหาในการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่ ไลน์ ครูประถม.คอม นะคะ

 

[sc name=”foot-post”]


สารพันปัญหา
1. คำถาม: ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ :ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้(Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

 1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
 2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
 3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยสามารถยื่นแบบคำร้องให้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียนวันแรก
2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ :ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค.ข) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ฯ
3. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ :ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม :หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com
หมายเหตุ **อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
6. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ :ผู้สมัครสามารถนำแบบ “ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และผ่านระบบ Internet payment ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ววันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2562ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม :ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ :ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1.) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
2.) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ตามวันเวลาที่กำหนดและได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลาที่กำหนด
***โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ:ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เรียบร้อยแล้ว  เข้าไปที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com คลิกหัวข้อ ‘พิมพ์ใบสมัคร’ และพิมพ์เลขประจำตัวสอบ เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ ลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบได้
9. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ:สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com
10. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดตำแหน่ง การสมัครสอบ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสามารถติดต่อได้ที่
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาบุคคล ส่วนการสรรหาและข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่  โทร. 02-437-6631 ,02-437-6632 ,02-437-6633 ,02-437-6634 ,02-437-6635  โทรติดเเล้วกดเบอร์ภายใน 3444 หรือ 3445 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
11. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob

สอบครู กทม. หากวิชาเอกไม่ตรงกับที่เปิดรับสมัครก็สมัครได้หากหน่วยกิตถึง ขอนับหน่วยกิตตามหนังสือนี้ครับ
ข้อมูลลิงค์ที่มา :https://www.facebook.com/kruoffza/photos/a.772776586142067/2546870482065993/?type=3&theater

รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส
· 7 นาที ·
สอบครู กทม. หากวิชาเอกไม่ตรงกับที่เปิดรับสมัครก็สมัครได้หากหน่วยกิตถึง ขอนับหน่วยกิตตามหนังสือนี้ครับ

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น