fbpx

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 171
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง หรือที่เรียกว่าเต็มๆ ว่า “ค่าการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวรอง” ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน ฿15,000 ซึ่งจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศเทศเฉพาะพื้นที่ 55 จังหวัดที่ประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวรอง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 

สำหรับ 55 จังหวัดเมืองรองที่เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีได้นั้น ประกอบด้วย 

 

ครั้งนี้สามารถใช้ได้ทั้ง ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นหลักฐานในการยื่นหักลดหย่อนภาษีได้เลย แต่ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน รวมทั้งวัน เดือน ปีที่จ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน 
**หากเป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ต้องระบุลำดับที่ได้รับการรับรองเส้นทางท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในหลักฐานการรับเงินด้วย
***ต้องย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ลดหย่อนภาษีจากโครงการนี้ เพราะหากเราเป็นคนที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวได้
แต่สำหรับคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ทุกปี คนเหล่านี้นี่เองที่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์มากกว่าใครเพื่อนเห็นจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่เสียภาษีในฐานที่สูง
ส่วนใบจองห้องพัก หรือใบเสร็จจากเว็บไซต์ที่ให้บริการจองโรงแรม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าบริการท่องเที่ยวสูงสุด ฿15,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

 • เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ 55 จังหวัดตามที่ประกาศ (จังหวัดรอง) 
 • เป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

“โฮมสเตย์” ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นรายได้เสริม โดยมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวด้วย

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

บางคนเข้าใจผิดว่าใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะ เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยตรง จึงไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนได้

สุดสัปดาห์นี้ ครูประถม ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้อย่างมีความสุข และเดินทางด้วยความปลอดภัย อย่าลืม เมืองรอง ที่น่าท่องเที่ยวกันนะ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น