เปิดสอบพนักงานราชการ สพป.นครพนม เขต 2 5-11 ก.พ. 62

เปิดสอบพนักงานราชการ สพป.นครพนม เขต 2 วันที่ 5-11 ก.พ. 62

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สพป.นครพนม เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา (เอกคอม ไทย ปฐมวัย อังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม) 5-11 ก.พ. 62

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พ.ศ. 2562  จำนวน 11 อัตรา ดังนี้
1) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
2) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
3) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 
5) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
6) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

โดยมี ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาทต่อเดือน

การรับสมัคร

วันเวลาสถานที่รับสมัคร

โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงครามม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

วันเวลาสถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 

ประกาศผล

ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซด์ http://www.nkp2.go.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม  ไฟล์แนบ

แสดงความคิดเห็น