แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Spread the love
  •  
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เรื่อง พยัญชนะและสระ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่มีปัญหาในด้านการอ่านการเขียน

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลจาก Googledrive : https://drive.google.com/file/d/11qVjqsxMGnNYStLjDHLeU9GTU-Vai4Ag/view

แสดงความคิดเห็น