fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เรื่อง พยัญชนะและสระ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่มีปัญหาในด้านการอ่านการเขียน

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลจาก Googledrive : https://drive.google.com/file/d/11qVjqsxMGnNYStLjDHLeU9GTU-Vai4Ag/view


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น